Επιστροφές - ακυρώσεις

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

     Στο Corner Shop ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση προϊόντων που δεν είναι κατασκευασμένα κατα παραγγελία εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Στο Corner Shop τα περισσότερα προϊόντα όπως αυτοκόλλητα, κορνίζες, πίνακες, προσκλητήρια, κάρτες, T shirt με στάμπα, αφίσες, επαγγ. κάρτες, σφραγίδες κλπ. τυπωνονται ή κατασκευάζονται αφού γινει παραγγελία από τον πελάτη. Φτιάχνονται για να εκπληρούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ανθρώπου που τα παραγγέλνει έχοντας διαφορετικές διαστάσεις χρωματισμούς ή ακόμα και όνομα ή επωνυμία. Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. Στα προϊόντα στα οποία ο πελάτης συμπληρώνει τα δικά του κείμενα, όπως είναι οι προσκλήσεις Γάμου ή Βάπτισης, αποστέλεται η τελική μακέτα στον πελάτη ηλεκτρονικά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα τα κείμενα για ορθογραφικά λάθη, ημερομηνίες κλπ. και γραπτώς, με την αποστολή email, να δώσει την έγκριση του για την εκτύπωση των εντύπων. Σε περίπτωση έγκρισης από την πλευρά του πελάτη, και διαπίστωσης του μεταγενέστερα της εκτύπωσης, ότι υπάρχει λάθος στα κείμενα τοτε η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη και τα προίόντα δεν επιστρέφονται. Σε άλλη περιπτωση που το προϊόν δεν είναι δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση, εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό ξεκινά από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

     Με συστημένη επιστολή προς τη «Φίλιππος Α. Διαμαντής με έδρα στου Ζωγράφου οδός Λεωφ. Αλεξ. Στρ. Παπάγου 147, Τ.Κ. 15773 - Αθήνα, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@corner-shop.gr

     Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της επιχείρησης (Λεωφ. Αλεξ. Στρ. Παπάγου 147, Τ.Κ. 15773 - Ζωγράφου - Αθήνα).

     Οι επιστροφές περισσοτέρων προϊόντων ή εμπορευμάτων που αποτελούν συνδυαστική προσφορά γίνονται δεκτές μόνο στο σύνολό τους και όχι επιλεκτικά για επί μέρους προϊόντα ή εμπορεύματα.

Συνέπειες υπαναχώρησης

     Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη μεταχείριση του προϊόντος που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του προϊόντος. Ως «ειθισμένη εξέταση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του προϊόντος», εννοείται η δοκιμή των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα και όπως συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα. Η συσκευασία θα πρέπει επίσης να είναι στην αρχική της κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί σκισίματα και κάθε είδους φθορές, τέλος θα πρέπει να επιστρέφονται οπωσδήποτε και τα παραστατικά που συνόδευαν την αποστολή (Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών)

     Ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Κάθε χρηματική υποχρέωση για την καταβολή ποσών (π.χ. εξόδων μεταφοράς, αποζημίωσης) θα πρέπει να εκπληρώνεται εντός 30 ημερών, εκκινώντας από τον χρόνο αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης από εσάς ή της επιστροφής του εμπορεύματος.

     Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

     Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα (Λεωφ. Αλεξ. Στρ. Παπάγου 147, Τ.Κ. 15773 - Ζωγράφου) και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

    Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη Φίλιππος Α. Διαμαντής, η αξία του προϊόντος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία μας να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη.

    Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την παραγγελία του θα  γίνει αντίστοιχα και η επιστροφή χρημάτων:

  • Για Πιστωτική κάρτα on-line η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στην κάρτα.
  • Για Αντικαταβολή ή κατάθεση θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου όπως και την τράπεζα την οποία αφορά.